Köpa Super Avana på nätet i Sverige

5.0

Aktiv substans: Avanafilcitrat

Läkemedelsform: Filmdragerade tablett

Betalning: VISA, MasterCard, Amex, Bitcoin

Leveransalternativ: Flygpost (10 - 21 dagar), Spårad leverans (5-9 dagar)

Frakt över hela världen (Sverige, Danmark, Norge, Finland o.s.v.)

Omdöme:

Tillgänglighet: tillgänglig

Genom att beställa bekräftar du att du är bekant med den aktiva substansen och dess korrekta doser. Vi rekommenderar att du först söker vård och omedelbart kontaktar en läkare om du får några biverkningar orsakad av den läkemedlet.

Super Avana är ett potensmedel av den nya generationen som fungerar genom att främja ökat blodflöde till penis efter sexuell stimulering. Mer information [skrolla ner]

Köpa Super Avana på nätet i Sverige

Super Avana

Produkt Pris Per Tablett Rabatt Beställa
Super Avana.100 mg x 1 tablet534.77 SEK534.77 SEKSEK 0Köpa
Super Avana.100 mg x 2 tablet924.45 SEK462.23 SEKSEK 145.08Köpa
Super Avana.100 mg x 4 tablet1703.82 SEK425.96 SEKSEK 435.24Köpa
Super Avana.100 mg x 8 tablet3262.47 SEK407.81 SEKSEK 1015.68Köpa
Super Avana.100 mg x 16 tablet6379.77 SEK398.74 SEKSEK 2176.48Köpa

Vad Super Avana är och vad det används för

Egenskaper

Även en svår erektil dysfunktion kan motverkas med Super Avana, en ny potensmedel med ökade effektivitet och säkerhet. För detta ändamål bör man ta Super Avana piller före det planerade samlaget. Specialisterna påpekar att läkemedelsbehandling bör undvika intag av alkoholhaltiga drycker. Super Avana har i komponenten den huvudsakliga läkemedelsingrediensen och samma hjälpämnen som originalläkemedlet Stendra, vilket är avanafilcitrat.

Avanafilcitrat representerar den farmaceutiska gruppen av PDE5-hämmare. Andra ingredienser inkluderar laktos, laktos-1-vatten, titandioxid, triacetin, magnesiumstearat, indigo-disulfonsaluminiumsalt, hypromellos, kroskarmellos, natriumsalt, cellulosa, mikrokristallint och kalciumvätefosfat.

Dosering och användning

Det är viktigt att ha en läkarundersökning före läkemedelsbehandling. En erfaren läkare eller specialist ser till att patienten tar en korrekt dos av läkemedlet.

Interaktioner med andra medel

Super Avana ska användas med försiktighet i kombination med alkohol, eftersom en sådan kombination kan orsaka en plötslig och signifikant minskning av blodtrycket. Undvik att ta medlet med grapefrukt eller grapefruktjuice. Super Avana fungerar bäst när det tas efter en lätt måltid.

Tala om för din läkare om andra läkemedel du tar, särskilt:

 • medlen för tuberkulos behandling;
 • antibiotiker såsom klaritromycin, erytromycin eller telitromycin; antifungala läkemedel som itrakonazol eller ketokonazol;
 • antidepressiva medel såsom nefazodon;
 • barbiturater som fenobarbital;
 • läkemedel för behandling av hypertoni eller prostata störning som alfuzosin eller tamsulosin;
 • hjärt- eller blodtrycksmedicin som amlodipin och andra;
 • HIV eller AIDS-läkemedel som darunavir, ritonavir (Norvir, Kaletra) och andra;
 • mediciner för epileptiska anfall, såsom karbamazepin;
 • hepatit C-läkemedlen Boceprevir eller Telaprevir.

Denna lista är inte fullständig och det kan finnas andra läkemedel som kan interagera med Super Avana.

Varningar och försiktighet

 • Super Avana ska användas med försiktighet hos personer över 65 år. Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion ska inte ta Super Avana.
 • Graviditet och amning: Super Avana ska inte tas av kvinnlig befolkning. Användning under graviditet och amning studeras inte och rekommenderas inte.
 • Barn under 18 år: Super Avana ska inte tas av personer under 18 år.

Missad dos

Gäller ej

Förvarning

Rekommenderad förvaring: Förvaras vid 25° C; fluktuationer tillåtna till 15-30°

Giftighet

Symtomen på överdosering av Super Avana ligger i linje med avanafils biverkningar men ökar i intensitet. Sök medicinsk hjälp om du misstänker att du har utsatts för en överdriven stor Super Avana-dos.