Varning

Varning

Vårt apotek är en informativ resurs avsedd att användas för utbildningsändamål samt att bredda användarnas utsikter i frågor som gäller hälso- och sjukvård och läkemedelsbruk. Vår webbplats verkställer dessa ändamål genom ett stort antal artiklar, recensioner och data sammanfattningar. Vi strävar efter att ge största möjliga noggrannhet i de publicerade materialen, men vi hävdar inte att den information som presenteras har absolut vetenskapligt värde och fullständighet. Den information som är tillgänglig via webbplatsen är inte heller avsedd som praktisk hälsovård som ska följas utan råd från en diplomerad specialist.

Eventuella länkar som leder till externa resurser hyrs av tredje part. Webbplatsen är inte ansvarig för arten och noggrannheten av informationen som presenteras vid externa resurser, liksom uppgiftkaraktären hos sådana tredje parter.

De yttranden som presenteras på webbplatsen hålls av respektive upphovsman och delas tillsammans med andra utbildningsmaterialer för ändamål som är rent informativa. Eventuell missbruk av information som presenteras som synpunkter och inte avsedd att användas som en faktisk medicinsk rådgivning samt eventuella hälsoproblem som uppstår därmed kan inte betraktas som ett ansvar för vårt apotek. Inget av de material vi presenterar för läsning och lärande ska användas som rådgivning eller uppmuntran till handling utan föregående konsultation av en licensierad vårdspecialist.