Köpa Brand Cialis på nätet i Sverige

4.5

Aktiv substans: Tadalafilcitrat

Lakemedelsform: Filmdragerade tabletter

Betalning: VISA, MasterCard, Amex, Bitcoin

Leveransalternativ: Flygpost (10 - 21 dagar), Spårad leverans (5-9 dagar)

Frakt över hela världen (Sverige, Danmark, Norge, Finland o.s.v.)

Omdöme:

Tillgänglighet: tillgänglig

Cialis är ett oral läkemedel avsedd för impotensbehandlig hos män vid olika åldrar. I motsats till andra liknande läkemedel som utvecklats för symptomatisk behandling av manlig impotens verkar Cialis upp till 36 timmar och är kompatibel med alkohol; för det kallas medlet även för ”helgspillret”. En annan fördel med Cialis är att dess hälsoeffekter inte är föremål för någon förändring vid intag av måltider. Mer information [skrolla ner]

Köpa Brand Cialis på nätet i Sverige

Originella Cialis

Produkt Pris Per Tablett Rabatt Beställa
Brand Cialis 10 mg x 92 pillkr 2678.18kr 29.09kr 2399.42Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Brand Cialis 10 mg x 60 pillkr 1865.67kr 31.1kr 1444.46Köpa
Nästa order 10% rabatt
Brand Cialis 10 mg x 48 pillkr 1554.7kr 32.4kr 1092.98Köpa
Nästa order 10% rabatt
Brand Cialis 10 mg x 36 pillkr 1293.9kr 35.91kr 693.34Köpa
Nästa order 10% rabatt
Brand Cialis 10 mg x 24 pillkr 952.84kr 39.72kr 370.75Köpa
Nästa order 10% rabatt
Brand Cialis 10 mg x 12 pillkr 531.54kr 44.34kr 130Köpa
Nästa order 10% rabatt
Brand Cialis 10 mg x 8 pillkr 391.11kr 48.85kr 50.56Köpa
Nästa order 10% rabatt
Brand Cialis 10 mg x 4 pillkr 220.58kr 55.17kr 0Köpa
Nästa order 10% rabatt
Produkt Pris Per Tablett Rabatt Beställa
Brand Cialis 20 mg x 92 pillkr 3611.06kr 39.22kr 3543.75Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Brand Cialis 20 mg x 60 pillkr 2617.99kr 43.63kr 2046.32Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Brand Cialis 20 mg x 48 pillkr 2327.09kr 48.45kr 1405.94Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Brand Cialis 20 mg x 36 pillkr 1935.88kr 53.77kr 863.07Köpa
Nästa order 10% rabatt
Brand Cialis 20 mg x 24 pillkr 1434.33kr 59.78kr 430.93Köpa
Nästa order 10% rabatt
Brand Cialis 20 mg x 12 pillkr 792.35kr 66kr 140.84Köpa
Nästa order 10% rabatt
Brand Cialis 20 mg x 8 pillkr 571.67kr 71.42kr 50.56Köpa
Nästa order 10% rabatt
Brand Cialis 20 mg x 4 pillkr 310.86kr 77.74kr 0Köpa
Nästa order 10% rabatt
Produkt Pris Per Tablett Rabatt Beställa
Brand Cialis 40 mg x 92 pillkr 4644.25kr 50.46kr 3202.3Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Brand Cialis 40 mg x 60 pillkr 3330.19kr 55.47kr 1787.52Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Brand Cialis 40 mg x 48 pillkr 2908.89kr 60.59kr 1184.46Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Brand Cialis 40 mg x 36 pillkr 2367.22kr 65.8kr 700.57Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Brand Cialis 40 mg x 24 pillkr 1695.14kr 70.62kr 351.49Köpa
Nästa order 10% rabatt
Brand Cialis 40 mg x 12 pillkr 912.72kr 76.03kr 110.74Köpa
Nästa order 10% rabatt
Brand Cialis 40 mg x 8 pillkr 641.88kr 80.25kr 40.12Köpa
Nästa order 10% rabatt
Brand Cialis 40 mg x 4 pillkr 340.95kr 85.26kr 0Köpa
Nästa order 10% rabatt
Produkt Pris Per Tablett Rabatt Beställa
Brand Cialis 100 mg x 92 pillkr 6038.56kr 65.6kr 2270.22Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Brand Cialis 100 mg x 60 pillkr 4333.29kr 72.22kr 1083.35Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Brand Cialis 100 mg x 48 pillkr 3631.12kr 75.63kr 702.97Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Brand Cialis 100 mg x 36 pillkr 2848.7kr 79.14kr 400.84Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Brand Cialis 100 mg x 24 pillkr 1925.85kr 80.25kr 240.74Köpa
Nästa order 10% rabatt
Brand Cialis 100 mg x 12 pillkr 982.94kr 81.95kr 99.91Köpa
Nästa order 10% rabatt
Brand Cialis 100 mg x 8 pillkr 671.98kr 83.96kr 50.56Köpa
Nästa order 10% rabatt
Brand Cialis 100 mg x 4 pillkr 361.02kr 90.28kr 0Köpa
Nästa order 10% rabatt

Vad Cialis är och vad det används för

Genom att beställa bekräftar du att du är bekant med den aktiva substansen och dess korrekta doser. Vi rekommenderar att du först söker vård och omedelbart kontaktar en läkare om du får några biverkningar orsakad av den läkemedlet.

Egenskaper

Här är de terapeutiska indikationerna på Cialis

 1. Cialis är indicerat vid behandling av erektil dysfunktion;
 2. Cialis är indicerat hos vuxna patienter för behandling av pulmonell arteriell hypertension av funktionell klass II och III enligt Världshälsoorganisationen (WHO) klassificering för att förbättra förmågan att utöva motion. Den terapeutiska effekten av Cialis vid idiopatisk pulmonell arteriell hypertension och pulmonell arteriell hypertension associerad med vaskulär kollagen sjukdom har visats.

Ingen farmakologisk interaktion mellan alkohol och tadalafil har rapporterats från litteraturen. Tadalafil ändrade inte plasmakoncentrationen (max genomsnittlig blodkoncentration: 0,08%) av alkoholen eller effekten på kognitiv funktion och blodtryck. Alkohol påverkar inte absorptionen av tadalafil.

Dosering och användning

Vuxna: allmäna dosen är 10 mg, antingen på fastande magen eller i samband med måltiden; läkemedlet tas "vid behov". Om nödvändigt (olämpligt läkemedelssvar) kan dosen av tadalafil ökas till 20 mg. Läkemedlet kan tas inom en period av 30 minuter till 12 timmar före samlag. Dess effektivitet kan vara i 24-36 timmar; ta inte medlet mer än en gång om dagen.

Cialis kan även tas dagligen. I så fallet tar man en lägre dos, jämfört med "vid behöv" -metoden, lika med 5 mg / dag som ska tas vid ungefär samma tidpunkt på dagen.

Interaktioner med andra medel

 • Samtidig administrering tadalafil-doxazosin är kontraindicerat.
 • Etinylestradiol, terbutalin: tadalafil kan öka sin orala biotillgänglighet.
 • CYP3A4-inducerande läkemedel kan minska plasmakoncentrationen av tadalafil genom farmakodabolisk induktion. I synnerhet minskade rifampicin med AUC för tadalafil med 88%.
 • CYP3A4-hämmare (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, ets., liksom grapefruktjuice) kan öka plasmakoncentrationen av tadalafil genom farmakometabolisk inhibering, med en följd ökad förekomst av biverkningar. I synnerhet inducerade ketokonazol en ökning av AUC av tadalafil på 107%.
 • Mifepriston kan öka serumtadalafilnivåerna genom att hämma CYP3A4. Samspelet kunde observeras efter en lång tid genom administrering av mifeproston, med tanke på den långsamma elimineringen av den senare från organismen.
 • Nikorandil kan öka vasodilaterande verkan av tadalafil för dess aktivitet som liknar nitrater. Föreningen rekommenderas inte.
 • Nitrater: tadalafil ökar den hypotensiva effekten genom åtgärder på kväveoxid / cGMP-systemet. Samtidig administrering av tadalafil och läkemedel innehållande nitrat är kontraindicerat.
 • Simvastatin: Myopati har rapporterats i samband med tadalafil vilket krävde sjukhusvistelse. Det är troligt att den farmakologiska interaktionen kan hänföras till konkurrens för samma metaboliska vägar (CYP3A4).
 • Theofyllin: administrationen av den icke-selektiva fosfodiesterashämmaren teofyllin i association med tadalafil inducerade en liten ökning av hjärtfrekvensen (3,5 bpm).

Varningar och försiktighet

Grapefruktjuice: kan inducera en ökning av blodnivåerna av tadalafil genom inhibering av intestinalt CYP3A4-isoenzym. På grund av det, det är inte rekommenderat att ta Cialis i samband med grapefrukt eller grapefrukt juice.

Eventuella biverkningar

Förekomsten av tadalafil biverkningar hos patienter behandlade för erektil dysfunktion var 66,7% och 54,3%, hos patienter som fick tadalafil 20 mg respektive 10 mg och 47,8% i gruppen behandlad med placebo. Biverkningar av tadalafil som används för att behandla erektil dysfunktion, varav de vanligaste var avtagande:

 • huvudvärk
 • dyspepsi
 • ryggsmärta
 • myalgi
 • ansiktssvullnad
 • nästappa
 • diarré

Biverkningarna resulterade i att behandlingen avbröts hos ca 1,7% av patienterna ( jämfört med 1,1% med placebo) (Kuan, Brock, 2002). Huvudvärk, rodnad och dyspepsi är relaterade till verkningsmekanismen för fosfatesterasinhibering tadalafil.

Missad dos

Gäller ej

Förvarning

Rekommenderad förvaring: Förvaras vid 25° C; fluktuationer tillåtna till 15-30°

Giftighet

Symptomen på Cialis-överdosering efterliknar dem med allvarliga biverkningar av tadalafil. Om du misstänker överdos av tadalafil, avbryta användningen av Cialis i några dagar tills vidare från din vårdgivare.

Kommentarer

Kristoffer
Jag trivs med tjänsterna på detta apoteket, och alla tabletter som jag köpte här provade sig jättebra i test. Ett stort tack för teamet!
Perra
Jag har haft ED i ungefär 8 år och använde viagra som inte hjälpte... just nyligen använder jag testosteron gel tillsammans med cialis och WOW... Mina erektioner varar 3 dagar av och på men om jag bar ablir kåt... det går stenhård igen!