Köpa Brand Cialis på nätet i Sverige

4.5

Aktiv substans: Tadalafilcitrat

Lakemedelsform: Filmdragerade tabletter

Betalning: VISA, MasterCard, Amex, Bitcoin

Leveransalternativ: Flygpost (10 - 21 dagar), Spårad leverans (5-9 dagar)

Frakt över hela världen (Sverige, Danmark, Norge, Finland o.s.v.)

Omdöme:

Tillgänglighet: tillgänglig

Cialis är ett oral läkemedel avsedd för impotensbehandlig hos män vid olika åldrar. I motsats till andra liknande läkemedel som utvecklats för symptomatisk behandling av manlig impotens verkar Cialis upp till 36 timmar och är kompatibel med alkohol; för det kallas medlet även för ”helgspillret”. En annan fördel med Cialis är att dess hälsoeffekter inte är föremål för någon förändring vid intag av måltider. Mer information [skrolla ner]

Köpa Cialis på nätet i Sverige

Cialis

Produkt Pris Per Tablett Rabatt Beställa
Generisk Cialis.10 mg x 30 tablet516.55 SEK17.22 SEKSEK 0Köpa
Generisk Cialis.10 mg x 60 tablet676.81 SEK11.28 SEKSEK 356.4Köpa
Generisk Cialis.10 mg x 120 tablet997.43 SEK8.31 SEKSEK 1069.2Köpa
Generisk Cialis.10 mg x 240 tablet1638.58 SEK6.83 SEKSEK 2493.6Köpa
Generisk Cialis.10 mg x 300 tablet1959.21 SEK6.53 SEKSEK 3207Köpa
Produkt Pris Per Tablett Rabatt Beställa
Generisk Cialis.20 mg x 30 tablet569.93 SEK19 SEKSEK 0Köpa
Generisk Cialis.20 mg x 60 tablet783.68 SEK13.06 SEKSEK 356.4Köpa
Generisk Cialis.20 mg x 120 tablet1211.18 SEK10.09 SEKSEK 1069.2Köpa
Generisk Cialis.20 mg x 240 tablet2066.08 SEK8.61 SEKSEK 2493.6Köpa
Generisk Cialis.20 mg x 300 tablet2493.58 SEK8.31 SEKSEK 3207Köpa
Produkt Pris Per Tablett Rabatt Beställa
Generisk Cialis.40 mg x 30 tablet676.81 SEK22.56 SEKSEK 0Köpa
Generisk Cialis.40 mg x 60 tablet997.43 SEK16.62 SEKSEK 356.4Köpa
Generisk Cialis.40 mg x 120 tablet1638.58 SEK13.65 SEKSEK 1069.2Köpa
Generisk Cialis.40 mg x 240 tablet2920.98 SEK12.17 SEKSEK 2493.6Köpa
Generisk Cialis.40 mg x 300 tablet3562.23 SEK11.87 SEKSEK 3207Köpa

Vad Cialis är och vad det används för

Genom att beställa bekräftar du att du är bekant med den aktiva substansen och dess korrekta doser. Vi rekommenderar att du först söker vård och omedelbart kontaktar en läkare om du får några biverkningar orsakad av den läkemedlet.

Egenskaper

Här är de terapeutiska indikationerna på Cialis

 1. Cialis är indicerat vid behandling av erektil dysfunktion;
 2. Cialis är indicerat hos vuxna patienter för behandling av pulmonell arteriell hypertension av funktionell klass II och III enligt Världshälsoorganisationen (WHO) klassificering för att förbättra förmågan att utöva motion. Den terapeutiska effekten av Cialis vid idiopatisk pulmonell arteriell hypertension och pulmonell arteriell hypertension associerad med vaskulär kollagen sjukdom har visats.

Ingen farmakologisk interaktion mellan alkohol och tadalafil har rapporterats från litteraturen. Tadalafil ändrade inte plasmakoncentrationen (max genomsnittlig blodkoncentration: 0,08%) av alkoholen eller effekten på kognitiv funktion och blodtryck. Alkohol påverkar inte absorptionen av tadalafil.

Dosering och användning

Vuxna: allmäna dosen är 10 mg, antingen på fastande magen eller i samband med måltiden; läkemedlet tas "vid behov". Om nödvändigt (olämpligt läkemedelssvar) kan dosen av tadalafil ökas till 20 mg. Läkemedlet kan tas inom en period av 30 minuter till 12 timmar före samlag. Dess effektivitet kan vara i 24-36 timmar; ta inte medlet mer än en gång om dagen.

Cialis kan även tas dagligen. I så fallet tar man en lägre dos, jämfört med "vid behöv" -metoden, lika med 5 mg / dag som ska tas vid ungefär samma tidpunkt på dagen.

Interaktioner med andra medel

 • Samtidig administrering tadalafil-doxazosin är kontraindicerat.
 • Etinylestradiol, terbutalin: tadalafil kan öka sin orala biotillgänglighet.
 • CYP3A4-inducerande läkemedel kan minska plasmakoncentrationen av tadalafil genom farmakodabolisk induktion. I synnerhet minskade rifampicin med AUC för tadalafil med 88%.
 • CYP3A4-hämmare (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, ets., liksom grapefruktjuice) kan öka plasmakoncentrationen av tadalafil genom farmakometabolisk inhibering, med en följd ökad förekomst av biverkningar. I synnerhet inducerade ketokonazol en ökning av AUC av tadalafil på 107%.
 • Mifepriston kan öka serumtadalafilnivåerna genom att hämma CYP3A4. Samspelet kunde observeras efter en lång tid genom administrering av mifeproston, med tanke på den långsamma elimineringen av den senare från organismen.
 • Nikorandil kan öka vasodilaterande verkan av tadalafil för dess aktivitet som liknar nitrater. Föreningen rekommenderas inte.
 • Nitrater: tadalafil ökar den hypotensiva effekten genom åtgärder på kväveoxid / cGMP-systemet. Samtidig administrering av tadalafil och läkemedel innehållande nitrat är kontraindicerat.
 • Simvastatin: Myopati har rapporterats i samband med tadalafil vilket krävde sjukhusvistelse. Det är troligt att den farmakologiska interaktionen kan hänföras till konkurrens för samma metaboliska vägar (CYP3A4).
 • Theofyllin: administrationen av den icke-selektiva fosfodiesterashämmaren teofyllin i association med tadalafil inducerade en liten ökning av hjärtfrekvensen (3,5 bpm).

Varningar och försiktighet

Grapefruktjuice: kan inducera en ökning av blodnivåerna av tadalafil genom inhibering av intestinalt CYP3A4-isoenzym. På grund av det, det är inte rekommenderat att ta Cialis i samband med grapefrukt eller grapefrukt juice.

Eventuella biverkningar

Förekomsten av tadalafil biverkningar hos patienter behandlade för erektil dysfunktion var 66,7% och 54,3%, hos patienter som fick tadalafil 20 mg respektive 10 mg och 47,8% i gruppen behandlad med placebo. Biverkningar av tadalafil som används för att behandla erektil dysfunktion, varav de vanligaste var avtagande:

 • huvudvärk
 • dyspepsi
 • ryggsmärta
 • myalgi
 • ansiktssvullnad
 • nästappa
 • diarré

Biverkningarna resulterade i att behandlingen avbröts hos ca 1,7% av patienterna ( jämfört med 1,1% med placebo) (Kuan, Brock, 2002). Huvudvärk, rodnad och dyspepsi är relaterade till verkningsmekanismen för fosfatesterasinhibering tadalafil.

Missad dos

Gäller ej

Förvarning

Rekommenderad förvaring: Förvaras vid 25° C; fluktuationer tillåtna till 15-30°

Giftighet

Symptomen på Cialis-överdosering efterliknar dem med allvarliga biverkningar av tadalafil. Om du misstänker överdos av tadalafil, avbryta användningen av Cialis i några dagar tills vidare från din vårdgivare.

Kommentarer

Kristoffer
Jag trivs med tjänsterna på detta apoteket, och alla tabletter som jag köpte här provade sig jättebra i test. Ett stort tack för teamet!
Perra
Jag har haft ED i ungefär 8 år och använde viagra som inte hjälpte... just nyligen använder jag testosteron gel tillsammans med cialis och WOW... Mina erektioner varar 3 dagar av och på men om jag bar ablir kåt... det går stenhård igen!