Köpa Cialis Daily på nätet i Sverige

5

Aktiv substans: Tadalafilcitrat

Läkemedelsform: Filmdragerade tabletter

Betalning: VISA, MasterCard, Amex, Bitcoin

Leveransalternativ: Flygpost (10 - 21 dagar), Spårad leverans (5-9 dagar)

Frakt över hela världen (Sverige, Danmark, Norge, Finland o.s.v.)

Omdöme:

Tillgänglighet: tillgänglig

Cialis är en behandling för vuxna män med erektil dysfunktion som resulterar i upprepad oförmåga att få erektion eller upprätthålla det ordentligt under samlag. Mer information [skrolla ner]

Köpa Cialis Daily på nätet i Sverige

Cialis Daily

Produkt Pris Per Tablett Rabatt Beställa
Cialis Daily 2.5 mg x 360 pillkr 2527.71kr 7.02kr 7222.32Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis Ed rättegång pack + Gratis standard airmail leverans
Cialis Daily 2.5 mg x 270 pillkr 2357.18kr 8.73kr 4956.32Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis Ed rättegång pack + Gratis standard airmail leverans
Cialis Daily 2.5 mg x 180 pillkr 1765.36kr 9.83kr 3105.6Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis Ed rättegång pack
Cialis Daily 2.5 mg x 120 pillkr 1604.86kr 13.34kr 1649.1Köpa
Nästa order 10% rabatt + 10 gratis ED piller
Cialis Daily 2.5 mg x 90 pillkr 1564.74kr 17.35kr 875.71Köpa
Nästa order 10% rabatt + 10 gratis ED piller
Cialis Daily 2.5 mg x 60 pillkr 1133.4kr 18.86kr 493.53Köpa
Nästa order 10% rabatt + 4 gratis ED piller
Cialis Daily 2.5 mg x 30 pillkr 601.76kr 20.06kr 210.65Köpa
Nästa order 10% rabatt + 4 gratis ED piller
Cialis Daily 2.5 mg x 10 pillkr 270.74kr 27.08kr 0Köpa
Nästa order 10% rabatt + 4 gratis ED piller
Produkt Pris Per Tablett Rabatt Beställa
Cialis Daily 5 mg x 360 pillkr 2888.83kr 8.02kr 8666.78Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis Ed rättegång pack + Gratis standard airmail leverans
Cialis Daily 5 mg x 270 pillkr 2547.77kr 9.43kr 6120.92Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis Ed rättegång pack + Gratis standard airmail leverans
Cialis Daily 5 mg x 180 pillkr 1935.88kr 10.73kr 3845.89Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis Ed rättegång pack
Cialis Daily 5 mg x 120 pillkr 1504.55kr 12.54kr 2347.25Köpa
Nästa order 10% rabatt + 10 gratis ED piller
Cialis Daily 5 mg x 90 pillkr 1193.59kr 13.24kr 1697.25Köpa
Nästa order 10% rabatt + 10 gratis ED piller
Cialis Daily 5 mg x 60 pillkr 852.53kr 14.24kr 1071.31Köpa
Nästa order 10% rabatt + 4 gratis ED piller
Cialis Daily 5 mg x 30 pillkr 481.39kr 16.05kr 481.49Köpa
Nästa order 10% rabatt + 4 gratis ED piller
Cialis Daily 5 mg x 10 pillkr 320.89kr 32.1kr 0Köpa
Nästa order 10% rabatt + 4 gratis ED piller

Vad Cialis Daily är och vad det används för

Genom att beställa bekräftar du att du är bekant med den aktiva substansen och dess korrekta doser. Vi rekommenderar att du först söker vård och omedelbart kontaktar en läkare om du får några biverkningar orsakad av den läkemedlet.

Egenskaper

Cialis Daily har tadalafilcitrat som huvudkemisk ingrediens; detta ämne är hyllade för att ha förmågan att behandla impotens när det tas på ett schema. Denna upptäckt gav upphov till Cialis Daily: som det föreslagits av läkemedlets självförklarande namn är Cialis Daily avsedd för daglig användning och innehåller minimal mängd tadalafil, vilket är 2,5 mg.

Cialis Daily behandlar manlig impotens som ska inte förväxlas med isolerad eller tillfällig erektil dysfunktion som, men ofta upplevd på ett besvärligt sätt, bör uppfattas som normalt. De allra flesta män upplever en eller annan av dessa perioder under sin livstid. Förekomsten av erektil dysfunktion ökar med ålder och sjukdom och påverkar cirka 20% av männen i åldern 50-59 år.

Dosering och användning

Det har visat sig att Cialis Daily förbättrar möjligheten att uppnå en fast erektion av penis som är nödvändig för sexuell aktivitet. Den innehåller en aktiv substans, tadalafil, som tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare. Efter sexuell stimulering verkar Cialis Daily genom att hjälpa till med avslappning av blodkärlen i penis, vilket främjar blodflödet avsevärt förbättra erektionen.

Det är viktigt att notera att Cialis Daily inte kommer att agera utan sexuell stimulans. Du och din partner måste börja förberedelserna normalt som du vill utan att ta något läkemedel.

Generellt är den rekommenderade dosen av Cialis Daily 2.5 mg eller 5 mg tas före någon planerad sexuell aktivitet (minst 30 minuter före), under eller efter måltiden. Hos män för vilka en dos av 10 mg inte ger tillräcklig effekt kan en dos på 20 mg övervägas. Cialis Daily kan vara effektiv i 36 timmar efter att du har tagit tabletten.

Cialis Daily tabletter är endast avsedda för oral användning hos manliga patienter: det är bäst att svälja tabletten hela med lite vatten.

Interaktioner med andra medel

Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan ta andra läkemedel under behandlingen. Ta inte Cialis om du tar nitratbaserad behandling.

Effektiviteten av vissa läkemedel kan minskas av Cialis. Tala med din läkare eller apotekspersonal om du redan är behandlad med:

  • en alfa-blockerare (ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck eller urinproblem i samband med godartad prostatahyperplasi).
  • andra läkemedel för behandling av högt blodtryck
  • läkemedel som ketokonazoltabletter (för behandling av mykoser) och proteashämmare för behandling av aids eller hiv
  • en hämmare av 5-alfa reduktas (används för att behandla godartad prostatahypertrofi).
  • fenobarbital, fenytoin och karbamazepin (antikonvulsiva läkemedel).
  • rifampicin, erytromycin, klaritromycin eller itrakonazol.
  • Andra behandlingar för erektil dysfunktion.

Varningar och försiktighet

Cialis Daily och fertilitet. En minskning av spermaproduktionen observerades hos behandlade hundar. Denna minskning har observerats hos vissa män. Det är emellertid osannolikt att dessa effekter leder till minskad fertilitet.

Cialis Daily och körning av fordon och eller användning av maskiner. Yrsel har rapporterats i kliniska studier hos män som tar detta läkemedel. Kontrollera noggrant hur du reagerar på Cialis innan du kör fordon eller maskiner.

Cialis Daily innehåller laktos, om du har intolerans mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Eventuella biverkningar

Cialis Daily kan orsaka medföljande bieffekter:

Vanliga (observerad hos 1 till 10 patienter i 100):

Huvudvärk, ryggsmärta, muskelsmärta, smärta i armarna och benen, rodnad, nästäppa, matsmältningsbesvär och gastroesofageal reflux.

Mindre vanliga (observerade hos 1 till 10 patienter i 1000):

Yrsel, magbesvär, suddig syn, ögonsmärta, ökad svettning, andningssvårigheter, blödning från penis, närvaro av blod i sperma och / eller urin, känsla av hjärtklappning, uppsnabbat hjärtatslag, högt blodtryck, lågt blodtryck, näsblod och ringande öron.

Sällsynta (observerade hos 1 till 10 patienter i 10 000):

Svimning, kramper och tillfällig förlust av minne, svullnad i ögonlocken, röda ögon, plötslig förlust eller förlust av hörsel och nässelfeber (röda linjer med klåda på hudytan).

Missad dos

Gäller ej

Förvarning

Rekommenderad förvaring: Förvaras vid 25° C; fluktuationer tillåtna till 15-30°

Giftighet

Sällsynta fall av hjärtinfarkt och stroke har också rapporterats hos män som tar Cialis. De flesta av dessa män hade känt hjärtproblem innan de tog medicinen. Några sällsynta biverkningar har rapporterats hos män som inte har observerats i kliniska prövningar: migrän, svullnad i ansikte eller hals, svåra hudutslag, vissa störningar som påverkar blodflödet i ögonen, oregelbunden hjärtslag, angina pectoris och plötslig hjärtdöd.

Kommentarer

Niklas
Jag är nästan 56 år gammal och jag började med 20 mg Cialis-dosen för några år sedan, jag hatar att säga att jag inte märkte mycket, och min doktor föreslog en dos av 5 mg om dagen, å så jag tänkte mig mindre, hur kommer det ta sig fram??? han hade rätt, det vad det. 5 mg fungerar för det mesta för mig! Jag har också låg T och jag injicerar själv varje vecka, men det var inte bara det. Det är ju kombinationen av testosteroninjektioner och 5 mg Cialis som fungerar. Jag har också upptäckt att om jag tar en halv pille 6 timmar före sänggåendet och sedan den andra halvan 2 timmar före sänggåendet, så är det MYCKET MYCKET MYCKET effektivare än när jag tog 5 mg när jag stod upp på morgonen trots att det säger att det varar 18 timmar, det har jag inte upplevt. Genom att göra det på detta sätt vaknar jag som en tonåring så om möjligheten presenterar sig är jag redo!