Köpa Priligy på nätet i Sverige

5.0
Dapoxetin 60mg På Nätet

Aktiv substans: Dapoxetin

Läkemedelsform: Filmdragerade tablett

Betalning: VISA, MasterCard, Amex, Bitcoin

Leveransalternativ: Flygpost (10 - 21 dagar), Spårad leverans (5-9 dagar)

Frakt över hela världen (Sverige, Danmark, Norge, Finland o.s.v.)

Omdöme:

Tillgänglighet: tillgänglig

Genom att beställa bekräftar du att du är bekant med den aktiva substansen och dess korrekta doser. Vi rekommenderar att du först söker vård och omedelbart kontaktar en läkare om du får några biverkningar orsakad av den läkemedlet.

Priligy är en selektiv serotoninåterupptagshämmare avsedd för behandling av tidig utlösning. Priligy 30 och 60 mg ökade sexuell handlingstid och förbättrade patientrapporterade resultat för kontroll, ejaculationsrelaterad nöd, interpersonell nöd och sexuell tillfredsställelse. Mer information [skrolla ner]

Köpa Priligy på nätet i Sverige

Priligy

Produkt Pris Per Tablett Rabatt Bonus Beställa
Priligy.30 mg x 27 piller47.31 EUR1.75 EUREUR 0 + 3 pillerKopa
Priligy.30 mg x 54 piller81.29 EUR1.51 EUREUR 12.96 + 6 pillerKopa
Priligy.30 mg x 108 piller149.24 EUR1.38 EUREUR 39.96 + 12 pillerKopa
Priligy.30 mg x 216 piller285.16 EUR1.32 EUREUR 92.88 + 24 pillerKopa
Priligy.30 mg x 270 piller353.12 EUR1.31 EUREUR 118.8 + 30 pillerKopa
Produkt Pris Per Tablett Rabatt Bonus Beställa
Priligy.60 mg x 27 piller55.3 EUR2.05 EUREUR 0 + 3 pillerKopa
Priligy.60 mg x 54 piller97.27 EUR1.8 EUREUR 13.5 + 6 pillerKopa
Priligy.60 mg x 108 piller181.23 EUR1.68 EUREUR 39.96 + 12 pillerKopa
Priligy.60 mg x 216 piller349.12 EUR1.62 EUREUR 92.88 + 24 pillerKopa
Priligy.60 mg x 270 piller433.07 EUR1.6 EUREUR 121.5 + 30 pillerKopa
Produkt Pris Per Tablett Rabatt Bonus Beställa
Priligy.90 mg x 27 piller87.28 EUR3.23 EUREUR 0 + 3 pillerKopa
Priligy.90 mg x 54 piller161.24 EUR2.99 EUREUR 12.96 + 6 pillerKopa
Priligy.90 mg x 108 piller309.14 EUR2.86 EUREUR 39.96 + 12 pillerKopa
Priligy.90 mg x 216 piller604.97 EUR2.8 EUREUR 92.88 + 24 pillerKopa
Priligy.90 mg x 270 piller752.87 EUR2.79 EUREUR 118.8 + 30 pillerKopa

Vad Priligy är och vad det används för

Egenskaper

Dapoxetin är det första läkemedlet som är speciellt utvecklad för behandling av tidig utlösning. Dapoxetin är en potent SSRI. Den senaste rapporten som dapoxetin blockerar potentiellt kanaler som är involverade i regleringen av frigörande av neurotransmitter, ger ytterligare insikt i mekanismen som ligger till grund för några av de terapeutiska åtgärderna för detta läkemedel.

Dapoxetin genomgår snabb absorption och eliminering som resulterar i minimal ackumulering och har dosproportionell farmakokinetik, som inte påverkas av multipel dosering och varierar inte mellan etniska grupper. Dapoxetins farmakokinetiska profil tyder på att det är en bra kandidat för efterfrågad behandling av tidig utlösning.

Dosering och användning

Köpa Priligy på nätet i Sverige

Dosering är 30 mg en till tre timmar före planerad sexuell aktivitet. Dapoxetin ska endast tas en gång om dagen. Vid ineffektivitet utan biverkningar kan dosen ökas till 60 mg. Priligy används hos män som inte kan hålla ut ejakulering för att ha en sexuell tillfredsställelse som är slutlig båda parter.

Priligy tas vid behov, ungefär en timme före planerad sexuell intimitet. Ett piller av Priligy tas genom munnen med tillräcklig mängde av vatten. Läkemedlet kan tas under måltider eller på fastande mage.

Interaktioner med andra medel

 • Warfarinkoncentration kan ökas när den kombineras med Priligy.
 • Risken för eller svårighetsgraden av hypoglykemi kan ökas när Priligy kombineras med tiazolidindion.
 • Risken för eller svårighetsgraden av serotoninsyndrom kan ökas när dimetoxi etylamphetamin kombineras med Priligy.
 • Risken för eller allvarliga biverkningar kan ökas när 2,5-dimetoxi-4-etyltioamfetamin kombineras med Priligy.
 • Den terapeutiska effekten av 3,5-diiodotyropropionsyra kan minskas när den används i kombination med Priligy.
 • Risken för eller allvarliga biverkningar kan ökas när 4-brom-2,5-dimetoxametamin kombineras med Priligy.
 • Risken för eller allvarliga biverkningar kan ökas när 4-metoxamamphetamin kombineras med Priligy.
 • Metabolismen av Priligy kan minskas i kombination med 5-androstenedion.

Varningar och försiktighet

Priligy ska inte kombineras med MAO-hämmare eller selektiva serotoninåterupptagshämmare, eftersom ett serotoninsyndrom kan utvecklas. Ingen kombination med ketokonazol eller andra hämmare av CYP3A4. Ingen kombination med tioridazin.

Eventuella biverkningar

Vid studier tolererades Priligy 30 och 60 mg väl med låg förekomst av allvarliga biverkningar. Mer än 50% av alla biverkningar rapporterades vid det första uppföljningsbesöket efter 4 veckors behandling och innehöll typiskt symtom i gastrointestinala och centrala nervsystemet. De vanligast rapporterade biverkningarna var:

Priligy online i Sverige
 • illamående
 • diarré
 • huvudvärk
 • yrsel
 • sömnlöshet
 • somnolens
 • trötthet
 • nasofaryngit.

Till skillnad från andra SSRI-preparat som används för att behandla depression, som har förknippats med höga förekomster av sexuell dysfunktion, var dapoxetin associerad med låga halter av sexuell dysfunktion.

Missad dos

Gäller ej

Förvarning

Rekommenderad förvaring: Förvaras vid 25° C; fluktuationer tillåtna till 15-30°

Giftighet

Man ska balansera de potentiella fördelarna med sannolikheten för mycket vanliga (fler än 1 av 10 män) biverkningar av yrsel, huvudvärk och illamående som rapporterats i sammanfattningen av produktegenskaper.