Köpa Priligy på nätet i Sverige

5.0

Aktiv substans: Dapoxetin

Läkemedelsform: Filmdragerade tablett

Betalning: VISA, MasterCard, Amex, Bitcoin

Leveransalternativ: Flygpost (10 - 21 dagar), Spårad leverans (5-9 dagar)

Frakt över hela världen (Sverige, Danmark, Norge, Finland o.s.v.)

Omdöme:

Tillgänglighet: tillgänglig

Genom att beställa bekräftar du att du är bekant med den aktiva substansen och dess korrekta doser. Vi rekommenderar att du först söker vård och omedelbart kontaktar en läkare om du får några biverkningar orsakad av den läkemedlet.

Priligy är en selektiv serotoninåterupptagshämmare avsedd för behandling av tidig utlösning. Priligy 30 och 60 mg ökade sexuell handlingstid och förbättrade patientrapporterade resultat för kontroll, ejaculationsrelaterad nöd, interpersonell nöd och sexuell tillfredsställelse. Mer information [skrolla ner]

Köpa Priligy på nätet i Sverige

Priligy 30mg

Product Price Per Pill Order
Priligy 30 mg x 10 pillkr 327.08kr 32.72Köpa
Priligy 30 mg x 20 pillkr 577.27kr 28.87Köpa
Priligy 30 mg x 30 pillkr 769.73kr 25.69Köpa
Priligy 30 mg x 60 pillkr 1327.85kr 22.13Köpa
Priligy 30 mg x 90 pillkr 1635.78kr 18.19Köpa
Priligy 30 mg x 120 pillkr 2049.56kr 17.03Köpa
Priligy 30 mg x 180 pillkr 2944.49kr 16.36Köpa

Priligy 60mg

Product Price Per Pill Order
Priligy 60 mg x 10 pillkr 481.04kr 48.11Köpa
Priligy 60 mg x 20 pillkr 827.47kr 41.19Köpa
Priligy 60 mg x 30 pillkr 1145.02kr 38.01Köpa
Priligy 60 mg x 60 pillkr 1991.83kr 33.2Köpa
Priligy 60 mg x 90 pillkr 2752.03kr 30.6Köpa
Priligy 60 mg x 120 pillkr 3531.48kr 29.45Köpa
Priligy 60 mg x 180 pillkr 4955.66kr 27.52Köpa

Priligy 90mg

Product Price Per Pill Order
Priligy 90 mg x 10 pillkr 490.67kr 49.08Köpa
Priligy 90 mg x 20 pillkr 683.12kr 34.16Köpa
Priligy 90 mg x 30 pillkr 942.94kr 31.47Köpa
Priligy 90 mg x 60 pillkr 1732.01kr 28.87Köpa
Priligy 90 mg x 90 pillkr 2453.72kr 27.23Köpa
Priligy 90 mg x 120 pillkr 3059.96kr 25.5Köpa
Priligy 90 mg x 180 pillkr 4330.17kr 24.06Köpa

Vad Priligy är och vad det används för

Egenskaper

Dapoxetin är det första läkemedlet som är speciellt utvecklad för behandling av tidig utlösning. Dapoxetin är en potent SSRI. Den senaste rapporten som dapoxetin blockerar potentiellt kanaler som är involverade i regleringen av frigörande av neurotransmitter, ger ytterligare insikt i mekanismen som ligger till grund för några av de terapeutiska åtgärderna för detta läkemedel.

Dapoxetin genomgår snabb absorption och eliminering som resulterar i minimal ackumulering och har dosproportionell farmakokinetik, som inte påverkas av multipel dosering och varierar inte mellan etniska grupper. Dapoxetins farmakokinetiska profil tyder på att det är en bra kandidat för efterfrågad behandling av tidig utlösning.

Dosering och användning

Dosering är 30 mg en till tre timmar före planerad sexuell aktivitet. Dapoxetin ska endast tas en gång om dagen. Vid ineffektivitet utan biverkningar kan dosen ökas till 60 mg. Priligy används hos män som inte kan hålla ut ejakulering för att ha en sexuell tillfredsställelse som är slutlig båda parter.

Priligy tas vid behov, ungefär en timme före planerad sexuell intimitet. Ett piller av Priligy tas genom munnen med tillräcklig mängde av vatten. Läkemedlet kan tas under måltider eller på fastande mage.

Interaktioner med andra medel

 • Warfarinkoncentration kan ökas när den kombineras med Priligy.
 • Risken för eller svårighetsgraden av hypoglykemi kan ökas när Priligy kombineras med tiazolidindion.
 • Risken för eller svårighetsgraden av serotoninsyndrom kan ökas när dimetoxi etylamphetamin kombineras med Priligy.
 • Risken för eller allvarliga biverkningar kan ökas när 2,5-dimetoxi-4-etyltioamfetamin kombineras med Priligy.
 • Den terapeutiska effekten av 3,5-diiodotyropropionsyra kan minskas när den används i kombination med Priligy.
 • Risken för eller allvarliga biverkningar kan ökas när 4-brom-2,5-dimetoxametamin kombineras med Priligy.
 • Risken för eller allvarliga biverkningar kan ökas när 4-metoxamamphetamin kombineras med Priligy.
 • Metabolismen av Priligy kan minskas i kombination med 5-androstenedion.

Varningar och försiktighet

Priligy ska inte kombineras med MAO-hämmare eller selektiva serotoninåterupptagshämmare, eftersom ett serotoninsyndrom kan utvecklas. Ingen kombination med ketokonazol eller andra hämmare av CYP3A4. Ingen kombination med tioridazin.

Eventuella biverkningar

Vid studier tolererades Priligy 30 och 60 mg väl med låg förekomst av allvarliga biverkningar. Mer än 50% av alla biverkningar rapporterades vid det första uppföljningsbesöket efter 4 veckors behandling och innehöll typiskt symtom i gastrointestinala och centrala nervsystemet. De vanligast rapporterade biverkningarna var:

 • illamående
 • diarré
 • huvudvärk
 • yrsel
 • sömnlöshet
 • somnolens
 • trötthet
 • nasofaryngit.

Till skillnad från andra SSRI-preparat som används för att behandla depression, som har förknippats med höga förekomster av sexuell dysfunktion, var dapoxetin associerad med låga halter av sexuell dysfunktion.

Missad dos

Gäller ej

Förvarning

Rekommenderad förvaring: Förvaras vid 25° C; fluktuationer tillåtna till 15-30°

Giftighet

Man ska balansera de potentiella fördelarna med sannolikheten för mycket vanliga (fler än 1 av 10 män) biverkningar av yrsel, huvudvärk och illamående som rapporterats i sammanfattningen av produktegenskaper.