Köpa Priligy på nätet i Sverige

5.0

Aktiv substans: Dapoxetin

Läkemedelsform: Filmdragerade tablett

Betalning: VISA, MasterCard, Amex, Bitcoin

Leveransalternativ: Flygpost (10 - 21 dagar), Spårad leverans (5-9 dagar)

Frakt över hela världen (Sverige, Danmark, Norge, Finland o.s.v.)

Omdöme:

Tillgänglighet: tillgänglig

Genom att beställa bekräftar du att du är bekant med den aktiva substansen och dess korrekta doser. Vi rekommenderar att du först söker vård och omedelbart kontaktar en läkare om du får några biverkningar orsakad av den läkemedlet.

Priligy är en selektiv serotoninåterupptagshämmare avsedd för behandling av tidig utlösning. Priligy 30 och 60 mg ökade sexuell handlingstid och förbättrade patientrapporterade resultat för kontroll, ejaculationsrelaterad nöd, interpersonell nöd och sexuell tillfredsställelse. Mer information [skrolla ner]

Köpa Priligy på nätet i Sverige

Priligy

Produkt Pris Per Tablett Rabatt Beställa
Priligy 30 mg x 180 pillkr 3069.39kr 17.05kr 3069.49Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Priligy 30 mg x 120 pillkr 2136.5kr 17.75kr 1962.06Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Priligy 30 mg x 90 pillkr 1705.17kr 18.96kr 1363.21Köpa
Nästa order 10% rabatt
Priligy 30 mg x 60 pillkr 1384.18kr 23.07kr 662.05Köpa
Nästa order 10% rabatt
Priligy 30 mg x 30 pillkr 802.38kr 26.78kr 219.68Köpa
Nästa order 10% rabatt
Priligy 30 mg x 20 pillkr 601.76kr 30.09kr 80.25Köpa
Nästa order 10% rabatt
Priligy 30 mg x 10 pillkr 340.95kr 34.11kr 0Köpa
Nästa order 10% rabatt
Produkt Pris Per Tablett Rabatt Beställa
Priligy 60 mg x 180 pillkr 5165.86kr 28.69kr 3863.94Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Priligy 60 mg x 120 pillkr 3681.28kr 30.69kr 2335.22Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Priligy 60 mg x 90 pillkr 2868.77kr 31.9kr 1643.08Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Priligy 60 mg x 60 pillkr 2076.32kr 34.61kr 932.88Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Priligy 60 mg x 30 pillkr 1193.59kr 39.62kr 315.98Köpa
Nästa order 10% rabatt
Priligy 60 mg x 20 pillkr 862.57kr 42.93kr 144.45Köpa
Nästa order 10% rabatt
Priligy 60 mg x 10 pillkr 501.45kr 50.16kr 0Köpa
Nästa order 10% rabatt
Produkt Pris Per Tablett Rabatt Beställa
Priligy 90 mg x 180 pillkr 4513.85kr 25.08kr 4694.51Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Priligy 90 mg x 120 pillkr 3189.76kr 26.58kr 2949.11Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Priligy 90 mg x 90 pillkr 2557.8kr 28.39kr 2049.33Köpa
Nästa order 10% rabatt + Gratis standard airmail leverans
Priligy 90 mg x 60 pillkr 1805.48kr 30.09kr 1263.91Köpa
Nästa order 10% rabatt
Priligy 90 mg x 30 pillkr 982.94kr 32.8kr 550.7Köpa
Nästa order 10% rabatt
Priligy 90 mg x 20 pillkr 712.1kr 35.61kr 310.96Köpa
Nästa order 10% rabatt
Priligy 90 mg x 10 pillkr 511.48kr 51.16kr 0Köpa
Nästa order 10% rabatt

Vad Priligy är och vad det används för

Egenskaper

Dapoxetin är det första läkemedlet som är speciellt utvecklad för behandling av tidig utlösning. Dapoxetin är en potent SSRI. Den senaste rapporten som dapoxetin blockerar potentiellt kanaler som är involverade i regleringen av frigörande av neurotransmitter, ger ytterligare insikt i mekanismen som ligger till grund för några av de terapeutiska åtgärderna för detta läkemedel.

Dapoxetin genomgår snabb absorption och eliminering som resulterar i minimal ackumulering och har dosproportionell farmakokinetik, som inte påverkas av multipel dosering och varierar inte mellan etniska grupper. Dapoxetins farmakokinetiska profil tyder på att det är en bra kandidat för efterfrågad behandling av tidig utlösning.

Dosering och användning

Dosering är 30 mg en till tre timmar före planerad sexuell aktivitet. Dapoxetin ska endast tas en gång om dagen. Vid ineffektivitet utan biverkningar kan dosen ökas till 60 mg. Priligy används hos män som inte kan hålla ut ejakulering för att ha en sexuell tillfredsställelse som är slutlig båda parter.

Priligy tas vid behov, ungefär en timme före planerad sexuell intimitet. Ett piller av Priligy tas genom munnen med tillräcklig mängde av vatten. Läkemedlet kan tas under måltider eller på fastande mage.

Interaktioner med andra medel

 • Warfarinkoncentration kan ökas när den kombineras med Priligy.
 • Risken för eller svårighetsgraden av hypoglykemi kan ökas när Priligy kombineras med tiazolidindion.
 • Risken för eller svårighetsgraden av serotoninsyndrom kan ökas när dimetoxi etylamphetamin kombineras med Priligy.
 • Risken för eller allvarliga biverkningar kan ökas när 2,5-dimetoxi-4-etyltioamfetamin kombineras med Priligy.
 • Den terapeutiska effekten av 3,5-diiodotyropropionsyra kan minskas när den används i kombination med Priligy.
 • Risken för eller allvarliga biverkningar kan ökas när 4-brom-2,5-dimetoxametamin kombineras med Priligy.
 • Risken för eller allvarliga biverkningar kan ökas när 4-metoxamamphetamin kombineras med Priligy.
 • Metabolismen av Priligy kan minskas i kombination med 5-androstenedion.

Varningar och försiktighet

Priligy ska inte kombineras med MAO-hämmare eller selektiva serotoninåterupptagshämmare, eftersom ett serotoninsyndrom kan utvecklas. Ingen kombination med ketokonazol eller andra hämmare av CYP3A4. Ingen kombination med tioridazin.

Eventuella biverkningar

Vid studier tolererades Priligy 30 och 60 mg väl med låg förekomst av allvarliga biverkningar. Mer än 50% av alla biverkningar rapporterades vid det första uppföljningsbesöket efter 4 veckors behandling och innehöll typiskt symtom i gastrointestinala och centrala nervsystemet. De vanligast rapporterade biverkningarna var:

 • illamående
 • diarré
 • huvudvärk
 • yrsel
 • sömnlöshet
 • somnolens
 • trötthet
 • nasofaryngit.

Till skillnad från andra SSRI-preparat som används för att behandla depression, som har förknippats med höga förekomster av sexuell dysfunktion, var dapoxetin associerad med låga halter av sexuell dysfunktion.

Missad dos

Gäller ej

Förvarning

Rekommenderad förvaring: Förvaras vid 25° C; fluktuationer tillåtna till 15-30°

Giftighet

Man ska balansera de potentiella fördelarna med sannolikheten för mycket vanliga (fler än 1 av 10 män) biverkningar av yrsel, huvudvärk och illamående som rapporterats i sammanfattningen av produktegenskaper.