Köpa Levitra på nätet i Sverige

5.0
Köp Generisk Levitra

Aktiv substans: Vardenafilcitrat

Läkemedelsform: Filmdragerade tablett

Betalning: VISA, MasterCard, Amex, Bitcoin

Leveransalternativ: Flygpost (10 - 21 dagar), Spårad leverans (5-9 dagar)

Frakt över hela världen (Sverige, Danmark, Norge, Finland o.s.v.)

Omdöme:

Tillgänglighet: tillgänglig

Levitra (aktiv substans vardenafil 20 mg) - är ett läkemedel som behandlar alla sorters potensproblem hos män av olika åldrar. Tablettens effekter påbörjar ca 30 minuter efter intaget. Levitra återstället den sexuellafunktionen hos män drabbas av impotens. Mer information [skrolla ner]

Köpa Levitra på nätet i Sverige

Generisk Levitra

Produkt Pris Per Tablett Rabatt Bonus Beställa
levitra.10 mg x 10 piller 30.4 3.04 € 0 Kopa
levitra.10 mg x 18 piller 42.58 2.37 € 12.06 + 2 piller Kopa
levitra.10 mg x 27 piller 54.21 2.01 € 27.81 + 3 piller Kopa
levitra.10 mg x 54 piller 82.82 1.53 € 81.54 + 6 piller Kopa
levitra.10 mg x 81 piller 109.8 1.36 € 136.08 + 9 piller Kopa
levitra.10 mg x 108 piller 124.29 1.15 € 204.12 + 12 piller Kopa
levitra.10 mg x 162 piller 176.31 1.09 € 315.9 + 18 piller Kopa
levitra.10 mg x 243 piller 253.95 1.05 € 483.57 + 27 piller Kopa
levitra.10 mg x 324 piller 330.58 1.02 € 654.48 + 36 piller Kopa
Produkt Pris Per Tablett Rabatt Bonus Beställa
levitra.20 mg x 10 piller 41.51 4.15 € 0 Kopa
levitra.20 mg x 18 piller 57.02 3.17 € 17.64 + 2 piller Kopa
levitra.20 mg x 27 piller 72.42 2.68 € 39.69 + 3 piller Kopa
levitra.20 mg x 54 piller 110.06 2.04 € 113.94 + 6 piller Kopa
levitra.20 mg x 81 piller 153.66 1.9 € 182.25 + 9 piller Kopa
levitra.20 mg x 108 piller 197.2 1.83 € 250.56 + 12 piller Kopa
levitra.20 mg x 162 piller 286.77 1.77 € 385.56 + 18 piller Kopa
levitra.20 mg x 243 piller 418.33 1.72 € 590.49 + 27 piller Kopa
levitra.20 mg x 324 piller 535.76 1.65 € 810 + 36 piller Kopa
Produkt Pris Per Tablett Rabatt Bonus Beställa
levitra.40 mg x 10 piller 41.47 4.15 € 0 Kopa
levitra.40 mg x 18 piller 69.7 3.87 € 5.04 + 2 piller Kopa
levitra.40 mg x 27 piller 87.92 3.26 € 24.03 + 3 piller Kopa
levitra.40 mg x 54 piller 144.91 2.68 € 79.38 + 6 piller Kopa
levitra.40 mg x 81 piller 204.6 2.53 € 131.22 + 9 piller Kopa
levitra.40 mg x 108 piller 275.28 2.55 € 172.8 + 12 piller Kopa
levitra.40 mg x 162 piller 321.34 1.98 € 351.54 + 18 piller Kopa
levitra.40 mg x 243 piller 514.59 2.12 € 493.29 + 27 piller Kopa
levitra.40 mg x 324 piller 602.7 1.86 € 741.96 + 36 piller Kopa
Produkt Pris Per Tablett Rabatt Bonus Beställa
levitra.60 mg x 10 piller 50.78 5.08 € 0 Kopa
levitra.60 mg x 18 piller 88.56 4.92 € 2.88 + 2 piller Kopa
levitra.60 mg x 27 piller 102.6 3.8 € 34.56 + 3 piller Kopa
levitra.60 mg x 54 piller 191.44 3.55 € 82.62 + 6 piller Kopa
levitra.60 mg x 81 piller 255.23 3.15 € 156.33 + 9 piller Kopa
levitra.60 mg x 108 piller 329.68 3.05 € 219.24 + 12 piller Kopa
levitra.60 mg x 162 piller 476.95 2.94 € 346.68 + 18 piller Kopa
levitra.60 mg x 243 piller 687.8 2.83 € 546.75 + 27 piller Kopa
levitra.60 mg x 324 piller 880 2.72 € 764.64 + 36 piller Kopa

Vad Levitra är och vad det används för

Genom att beställa bekräftar du att du är bekant med den aktiva substansen och dess korrekta doser. Vi rekommenderar att du först söker vård och omedelbart kontaktar en läkare om du får några biverkningar orsakad av den läkemedlet.

Egenskaper

Köpa Levitra på nätet i Sverige

Levitra innehåller det verksamma ämnet vardenafil. Vardenafil är den tredje reversibla selektiva fosfodiesteras typ 5-hämmaren som släpps ut på marknaden, ett mycket kort avstånd från tadalafil. Fosfodiesteraser (PDE) är en grupp av enzymer som är inblandade i många cellulära funktioner. PDE 5 är närvarande i hög koncentration i glatt muskel i penisens svällkropparna, där enzymet främjar nedbrytningen av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP).

Ökningen i cGMP resulterar i en avslappning av glattmuskelceller: vasodilation, vilket möjliggör en ökning av blodflödet i penisens corpus cavernosum, utgör grunden för erektionens mekanism. Den fysiologiska mekanismen för erektion efter sexuell stimulering medieras genom frisättning av kväveoxid (NO) vid svällkropparnas nivå av de postsynaptiska parasympatiska nervcellerna och i en mindre blygsam grad av endotelcellerna. Kväveoxid diffunderar snabbt och stimulerar guanilatcyklasen i glattmuskelcellerna som omger de cavernösa sinusoiderna, vilket ökar innehållet av cGMP som orsakar frisättning.

Dosering och användning

Vardenafil har vasodilaterande och hypotensiva egenskaper. Vid sexuell stimulering leder det till en avslappning av glattmuskeln i svällkropparna och till en ökning av blodinflödet i penis. Effekterna är baserade på potent inhibering av cGMP-specifik fosfodiesteras typ 5 (PDE5), vilket leder till en ökning av cGMP, vilket medger dessa effekter som en andra budbärare av kväveoxid (NO). Vardenafil har en medelhalveringstid på 4-5 timmar. Det ligger således i samma klassen som sildenafil.

Enligt de tekniska uppgifterna i bipacksedeln tas tabletterna inte mer än en gång dagligen 25 till 60 minuter före samlag och oberoende av måltiderna. En hög fetthalt av måltider kan dock fördröja effekten.

Interaktioner med andra medel

Vardenafil metaboliseras huvudsakligen av CYP3A4 och i mindre utsträckning av CYP3A5 och CYP2C9. Lämpliga läkemedelsinteraktioner är möjliga. Nitrater, NO donatorer, amylnitrit och antihypertensiva medel kan orsaka farlig blodtryckssänkning i samband med Levitra.

Varningar och försiktighet

Levitra är kontraindicerat vid överkänslighet, vissa kardiovaskulära sjukdomar, svår leverinsufficiens, njursjukdom i slutstadiet och retinal degenerativa sjukdomar. Vardenafil får inte kombineras med nitrater, NO donatorer eller amylnitrit. Samtidig administrering med starka CYP3A4-hämmare är inte heller indicerat. De fullständiga försiktighetsåtgärderna hittar du på läkemedelsinformationsidan hos FASS.

Köpa Levitra online

Eventuella biverkningar

De oönskade effekterna av vardenafil är likartade med andra fosfodiesterashämmare: under studierna har huvudvärk, ansiktssvullnad, dyspepsi, näshoppning, illamående, buksmärta, yrsel, myalgi rapporterats oftare. Biverkningar är dosberoende och övervägande milt. För närvarande är uppgifterna otillräckliga för att bedöma långsiktiga biverkningar i grupper av patienter med hög kardiovaskulär risk. De biverkningar som är nära besläktade med mekanismen för farmakologisk verkan av inhibering av fosfodiesteras typ 5. Detta isoenzym är inte närvarande exklusivt i penisens svällkropparna, även om det är övervägande här och intervenerar också i andra metaboliska vägar. På grund av den inhiberande aktiviteten på PDE 6, som finns i hög koncentration i retinala celler, kan synliga störningar uppstå även om det med låg frekvens. Liksom sildenafil har vardenafil också potential att minska blodtrycket, vilket kan vara ett problem för patienter som behandlas med antihypertensiva medel.

Missad dos

Gäller ej

Förvarning

Rekommenderad förvaring: Förvaras vid 25° C; fluktuationer tillåtna till 15-30°

Giftighet

Om du misstänker att du har överdos av Levitra, sök hjälp från en vårdgivare eller giftkontrollcentralen. Symptomen på överdosering efterliknar vanligen biverkningar som beskrivs i respektive avsnitt. För att undvika Levitra-överdosering, ta aldrig mer än ett piller i den dos som rekommenderas till dig av läkare.