Köpa Sildalis på nätet i Sverige

4.3

Aktiv substans: Sildenafilcitrat, tadalafilcitrat

Läkemedelsform: Filmdragerade tabletter

Betalning: VISA, MasterCard, Amex, Bitcoin

Leveransalternativ: Flygpost (10 - 21 dagar), Spårad leverans (5-9 dagar)

Frakt över hela världen (Sverige, Danmark, Norge, Finland o.s.v.)

Omdöme:

Tillgänglighet: tillgänglig

Sildalis är en kombinationmedel som innehåller sildenafil (Viagra) och tadalafil (Cialis). Det är känt att de aktiva substanser i Sildalis, sildenafil och tadalafil, är båda mycket effektiva mot impotens. Förberedelserna som innehåller dem visar hög effekt. Effekten av sildenafil uppskattas vara 60-85% beroende på arten av erektil dysfunktion, dess svårighetsgrad och det allmänna hälsotillståndet hos patienten samt eventuella medföljande patologier. Tadalafil reporteras att vara effektiv hos 80% av män. Mer information [skrolla ner]

Köpa Sildalis på nätet i Sverige

Sildalis 20mg

Product Price Per Pill Order
Sildalis 100/20 mg x 10 pillkr 384.82kr 38.49Köpa
Sildalis 100/20 mg x 30 pillkr 1039.17kr 34.64Köpa
Sildalis 100/20 mg x 60 pillkr 1847.49kr 30.79Köpa
Sildalis 100/20 mg x 90 pillkr 2424.85kr 26.94Köpa
Sildalis 100/20 mg x 120 pillkr 2771.28kr 23.09Köpa
Sildalis 100/20 mg x 180 pillkr 3829.79kr 21.27Köpa
Sildalis 100/20 mg x 270 pillkr 5148.11kr 19.05Köpa

Vad Sildalis är och vad det används för

Genom att beställa bekräftar du att du är bekant med den aktiva substansen och dess korrekta doser. Vi rekommenderar att du först söker vård och omedelbart kontaktar en läkare om du får några biverkningar orsakad av den läkemedlet.

Egenskaper

Sildalis är ett vasodilatoriskt medel, vilket innebär att det påverkar väggarna i blodkärlen som finns i penisens corpora cavernosa, så att maximal absorption och retention av blod säkras. Denna mekanism fungerar tack vare tadalafils förmåga att främja kväveoxid (NO), ett ämne som frigörs hos friska män under antingen reflex eller psykogen erektion ("reflex" erektion kan definieras som en reaktion vid beröring, medan "psykogen" erektion utlöses av sådana erotiska stimuli som fantasi, visuell uppfattning, etc.). NO frigörs när tadalafil hämmar ett enzym som kallas fosfodiesteras typ 5 (PDE5); därmed hör Sildalis hela läkemedels klassen till PDE5-hämmare.

Dosering och användning

I allmänhet är den rekommenderade dosen tas före en planerad sexuell aktivitet och oavsett måltider. I de patienter där en 10 mg dos av tadalafil inte ger en tillräcklig effekt kan en dos på 20 mg provas. Läkemedlet kan tas minst 30 minuter före sexuell aktivitet. Den högsta administrationsfrekvensen är en gång om dagen.

Sildalis är indicerat för användning före en planerad sexuell aktivitet och rekommenderas inte för kontinuerlig daglig användning.

Hos patienter med frekvent användning av Sildalis (till exempel, minst två gånger i veckan) kan en dosering med en gång dagligen med de lägsta doserna Sildalis anses lämpligt, baserat på patientens val och doktorns bedömning.

I dessa patienter är den rekommenderade dosen 5 mg tas en gång om dagen vid ungefär samma tid på dagen. Dosen kan minskas till 2,5 mg en gång om dagen baserat på individuell tolerans. För detta, gärna prata med din läkare om användbarhet av Cialis Daily. Sildalis innehåller den maximalla mängde af sildenafilcitrat och tadalafilcitrat och är avsedd för män med svårt impotensgrader som har inga kontraindikationer. Behovet av fortsatt användning av det dagliga schemat bör ses över regelbundet.

Interaktioner med andra medel

Säkerhetsprofilen för Sildalis är utmärkt och interaktioner med andra medel (beta-blockerare, aspirin och statin) är minimala med undantag av nitrater samt HIV-läkande medel.

Varningar och försiktighet

Den rekommenderade dosen av Sildalis ska int överföras. Det finns begränsade kliniska data om Sildalissäkerheten hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion (klass C enligt Child-Pugh-klassificeringen). om det är föreskrivet, ska en noggrann bedömning av fördelar / riskförhållandena av rådgivande läkare utföras. Det finns inga data tillgängliga för administrering av tadalafil vid doser större än 10 mg hos patienter med nedsatt leverfunktion. En gång daglig administrering har inte utvärderats hos patienter med nedsatt leverfunktion. Därför, om det föreskrivs, måste en noggrann bedömning av fördelar / riskförhållandena av förskrivande läkare utföras.

Eventuella biverkningar

Vanliga erfarenheter av Cialis Professional är:

 • Huvudvärk
 • Ansiktsspolning
 • Nästäppa
 • Upptagen mage / dyspepsi
 • Ryggont

De flesta av Sildalis biverkningar är kortlivade och väl tolererade. Det finns dock tecken på att användningen av tadalafil och sildenafilkombinationen är osäker i ditt fall baserat på individuella reaktioner och intoleranser. Du ska avbryta användningen av läkemedlet och söka omedelbar medicinsk vård:

 • Visionsstörningar
 • Hjärtklappningar, ökad hjärtfrekvens
 • Utslag och allvarliga allergiska reaktioner
 • Smärta i bröstet
 • Smärta i käken
 • Smärta i armen
 • Uppförande som är smärtsamt eller inte dämpar i 4 + timmar
 • Allvarlig droppe eller pigg i blodtrycket
 • Yrsel
 • Plötsligt utbrott av trötthet

Missad dos

Gäller ej

Förvarning

Rekommenderad förvaring: Förvaras vid 25° C; fluktuationer tillåtna till 15-30°

Giftighet

Svåra biverkningar av Sildalis är kopplade till förhöjda doser av läkemedlet. Ta inte mer än en rekommenderad dos av Sildalis under 24 timmar för att undvika din kroppsutsättning för toxiska effekter av förhöjda sildenafil- och tadalafildoser.

Kommentarer

Peter
Fantastisk tablett (Sildalis), min penis kändes som den gjorde när jag var 20 – jag som är faktiskt 50, så är jag mycket nöjd!