Köpa Cialis Super Force på nätet i Sverige

5.0
Köp Cialis Super Force

Aktiv substans: Tadalafil, dapoxetin

Läkemedelsform: Filmdragerade tabletter

Betalning: VISA, MasterCard, Amex, Bitcoin

Leveransalternativ: Flygpost (10 - 21 dagar), Spårad leverans (5-9 dagar)

Frakt över hela världen (Sverige, Danmark, Norge, Finland o.s.v.)

Omdöme:

Tillgänglighet: tillgänglig

Cialis Super Force är ett kombinationsmedicin som innehåller tadalafil (Cialis) och dapoxetin (Priligy), de två ämnen som är avsedda att hantera sexuella problem hos män. På detta sätt behandlar Cialis Super Force symtomen på impotens och tidig utlösning. Effekterna av läkemedlet varar i 36 timmar. Mer information [skrolla ner]

Köpa Cialis Super Force på nätet i Sverige

Vad Cialis Super Force är och vad det används för

Genom att beställa bekräftar du att du är bekant med den aktiva substansen och dess korrekta doser. Vi rekommenderar att du först söker vård och omedelbart kontaktar en läkare om du får några biverkningar orsakad av den läkemedlet.

Egenskaper

Två aktiva komponenter i läkemedlet verkar självständigt och uppnår sitt mål separat. Inom 30-40 minuter börjar tadalafil att agera avslappnande muskler och artärer nära penis och låta blodet fylla svällkropparna i penis, vilket gör att sabil erektion uppnås.

Inom 1 timme adsorberas dapoxetin i organismen fullständigt och börjar blockera transporten av serotonin som förbättrar kontrollen över utlösningen och möjliggör ett utvidgat samlag.

Effekten av båda komponenterna slits av inom 3-4 timmar efter intaget. Detta är en perfekt "när behov" typ av läkemedel som gör att en man kan vara perfekt förberedd för ett planerat sexuellt engagemang!

Dosering och användning

Cialis Super Force innehåller maximala doser av båda aktiva substanserna, vilket är tadalafil 20 mg och dapoxetin 60 mg. Ta inte mer än en dos som rekommenderas av din vårdgivare under 24 timmar.

Ta ett piller med minst ett halvt glas vatten och låt ungefär 60 minuter passera. Detta kommer att ge tid för Cialis Super Force att påbörja sina effekter.

Tadalafil/Dapoxetin 20/60  på nätet

Tadalafil är den andra reversibla selektiva fosfodiesteras typ 5-hämmaren. Fosfodiesteraser (PDE) är en grupp enzymer som är inblandade i många cellulära funktioner. PDE 5 är närvarande i hög koncentration i glatt muskel i penisens klyfösa kroppar, där enzymet främjar nedbrytningen av det cykliska guanosinmonofosfatet (cGMP). Ökningen i cGMP resulterar i en avslappning av glattmuskelceller: vasodilation, vilket möjliggör en ökning av blodflödet i penisens corpus cavernosum, utgör grunden för erektionens mekanism. Den fysiologiska mekanismen för erektion efter sexuell stimulering medieras genom frisättning av kväveoxid (NO) vid corpora cavernosas nivå av de postsynaptiska parasympatiska nervcellerna och i en mindre blygsam grad av endotelcellerna. Kväveoxid diffunderar snabbt och stimulerar guanilatcyklaset i glattmuskelcellerna som omger de cavernösa sinusoiderna, vilket ökar innehållet i cGMP som orsakar frisättning.

Dapoxetin är en selektiv hämmare av neuronal reabsorption av serotonin (SSRI), registrerad av den italienska läkemedelsmyndigheten (AIFA) för behandling av för tidig utlösning.

Interaktioner med andra medel

Förbud mot samtidig mottagning av följande medlen:

  • tryptofan;
  • läkemedel för behandling av migrän
  • äkta johannesört;
  • tramadol;
  • läkemedel för behandling av schizofreni;
  • något annat antidepressivt medel;
  • litiumpreparat;
  • linezolid;
  • narkotika.

Varningar och försiktighet

Överkänslighet, allvarliga sjukdomar i levern och hjärtsjukdomar (arytmi, hjärtsvikt), Parkinsons sjukdom och epilepsi finns bland kontraindikationer mot Cialis Super Force terapi.

Eventuella biverkningar

Köpa Cialis Super Force på nätet

I kliniska prövningar där Cialis Super Force användes efter behov var suspensionshastigheten som orsakats av biverkningar 3,9% -5,3% med 30 mg och 8,2% -11,6% med 60 mg6,9. Detekteringen av biverkningar skedde retroaktivt under uppföljningsbesöken, inte 24 till 48 timmar efter utnämningen, vilket skulle ha varit lämpligt för en mer tillförlitlig bedömning. De vanligaste dosrelaterade biverkningarna var illamående (8,7% med 30 mg och 20,1% med 60 mg), diarré (3,9% med 30 mg och 6,8% med 60 mg), huvudvärk (5,9% med 30 mg och 6,8% med 60 mg), yrsel (3% med 30 mg och 6,2% med 60 mg), sömnighet (3,2% med 30 mg och 3, 7% med 60 mg) 6. Biverkningar på sexuell sfär, särskilt erektil dysfunktion, involverade 2,9% av patienterna behandlade med 30 mg dosen och 3,8% av de som behandlades med 60 mg6.

Missad dos

Gäller ej

Förvarning

Rekommenderad förvaring: Förvaras vid 25° C; fluktuationer tillåtna till 15-30°

Giftighet

Förekomsten av synkope, beskrivet som en medvetslöshet (förmodligen en vasovagal etiologi) inom de första 3 timmarna efter att den första dosen av läkemedlet togs, var mellan 0,06% (30 mg) och O, 23% (60 mg); synkope har ofta föregåtts av symtom som illamående, yrsel / yrsel och diaphores5. Fall av ortostatisk hypotoni har också rapporterats.