Köpa Avana på nätet i Sverige

4.9

Aktiv substans: Avanafilcitrat

Läkemedelsform: Filmdragerade tablett

Betalning: VISA, MasterCard, Amex, Bitcoin

Leveransalternativ: Flygpost (10 - 21 dagar), Spårad leverans (5-9 dagar)

Frakt över hela världen (Sverige, Danmark, Norge, Finland o.s.v.)

Omdöme:

Tillgänglighet: tillgänglig

Genom att beställa bekräftar du att du är bekant med den aktiva substansen och dess korrekta doser. Vi rekommenderar att du först söker vård och omedelbart kontaktar en läkare om du får några biverkningar orsakad av den läkemedlet.

Avana (avanafil) är indicerad vid behandling av manlig impotens hos vuxna män. För att behandlingsreaktionen ska uppstå krävs sexuell stimulering. Mer information [skrolla ner]

Köpa Avana på nätet i Sverige

Avana

Produkt Pris Per Tablett Rabatt Beställa
Avana.50 mg x 1 tablet384.59 SEK384.59 SEKSEK 0Köpa
Avana.50 mg x 2 tablet624.01 SEK312.01 SEKSEK 145.16Köpa
Avana.50 mg x 4 tablet1102.94 SEK275.74 SEKSEK 435.4Köpa
Avana.50 mg x 8 tablet2060.79 SEK257.6 SEKSEK 1015.92Köpa
Avana.50 mg x 16 tablet3976.51 SEK248.53 SEKSEK 2176.96Köpa
Produkt Pris Per Tablett Rabatt Beställa
Avana.100 mg x 1 tablet454.24 SEK454.24 SEKSEK 0Köpa
Avana.100 mg x 2 tablet763.41 SEK381.71 SEKSEK 145.06Köpa
Avana.100 mg x 4 tablet1381.63 SEK345.41 SEKSEK 435.32Köpa
Avana.100 mg x 8 tablet2618.09 SEK327.26 SEKSEK 1015.84Köpa
Avana.100 mg x 16 tablet5091 SEK318.19 SEKSEK 2176.8Köpa
Produkt Pris Per Tablett Rabatt Beställa
Avana.200 mg x 1 tablet743.81 SEK743.81 SEKSEK 0Köpa
Avana.200 mg x 2 tablet1342.45 SEK671.23 SEKSEK 145.16Köpa
Avana.200 mg x 4 tablet2539.72 SEK634.93 SEKSEK 435.52Köpa
Avana.200 mg x 8 tablet4934.26 SEK616.78 SEKSEK 1016.24Köpa

Vad Avana är och vad det används för

Egenskaper

10 år efter att ha marknadsförts av den sista reversibla selektiva fosfodiesteras typ 5-hämmaren (PDE5) kommer avanafil på marknaden, fjärde efter sildenafil, tadalafil och vardenafil, med vilken den delar indikationen och verkningsmekanismen.

Maximal plasmakoncentration uppnås i genomsnitt efter 30-45 minuter på en tom mage (med en genomsnittlig fördröjning på över en timme om den tas i samband med en fetrik måltid). Det metaboliseras i levern och utsöndras huvudsakligen i avföringen (cirka 63% av den administrerade orala dosen) och i mindre utsträckning i urinen (cirka 21% av den administrerade orala dosen) med en terminal halveringstid på cirka 6-17 timmar

Dosering och användning

Den rekommenderade dosen är 100 mg tas vid behov cirka 30 minuter före sexuell aktivitet. Baserat på individuell effekt och tolerans kan dosen ökas upp till högst 200 mg eller reduceras till 50 mg. Den maximala rekommenderade doseringsfrekvensen är en gång om dagen.

Interaktioner med andra medel

Genom att ingripa i metabolismen NO / cGMP ökar avanafil den hypotensiva effekten av nitrater och dess administrering är kontraindicerad hos patienter som tar nitrater i vilken farmaceutisk formulering som helst.

Varningar och försiktighet

Det är också kontraindicerat hos patienter med nyligen haft stroke- och hjärtinfarkt, hypotension eller vilande hypertension och, för eventuella synproblem, även hos patienter med degenerativa retinala sjukdomar som retinitpigmentosa. Under övervakningsfasen efter marknadsföring har vissa rapporter om icke-arteritisk främre ischemisk optisk neuropati (NAION) som inträffade hos patienter som tagit 5-fosfodiesterashämmare (PDE5) för behandling av erektil dysfunktion nått de amerikanska och canadiska hälsotillstånden. Drogen är därför kontraindicerad till patienter som har förlorat syn i ett öga på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optisk neuropati (NAION), oavsett om denna episod var relaterad eller inte till föregående exponering för en fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5). Läkemedlet ska inte användas till patienter med svårt nedsatt leverfunktion.

Eventuella biverkningar

Biverkningar av avafafil som liknar andra fosfodiesterashämmare har rapporterats i studierna från 33% till 45% av de behandlade patienterna. 5-26% av dem som tog placebo. Huvudvärk, ansiktssvullnad, nästring, ryggsmärta och mindre vanliga dyspepsi, yrsel, trötthet och infektioner i övre luftvägarna har rapporterats oftare. Med alla PDE5-hämmare, inklusive avanafil, har visuella effekter sällan rapporterats, i synnerhet en förändring av uppfattningen av färger i det blå intervallet.

Missad dos

Gäller ej

Förvarning

Rekommenderad förvaring: Förvaras vid 25° C; fluktuationer tillåtna till 15-30°

Giftighet

Liksom andra PDE har avanafil också potential att minska blodtrycket, vilket kan vara ett problem för patienter som behandlas med antihypertensiva medel.